Site Overlay

Industrikommunernas möte i Kiruna

Nätverket för starka industrikommuner har träffats i Kiruna den 24-25 oktober.

Huvudtemat för mötet var stadsomvandling och utveckling av modern teknik i samband med den unika stadsflytt som sker av centrala Kiruna. Då framkom vikten av att tänka i nya lösningar och att hållbarhetsaspekterna är centrala med ett smart och hållbart energisystem exempelvis. Även vikten av att utveckla besöksnäringen fanns med i programmet. Många industrikommuner står inför möjligheterna att bredda sin näringslivsbas genom satsningar på besöksnäringen. Kiruna är inget undantag med den dominerande gruvverksamheten.

Ett studiebesök gjordes även i LKAB:s gruva. LKAB är den största och utan konkurrens viktigaste aktören i kommunen och inklusive många underleverantörer betyder gruvbolaget mycket för välfärden. Företaget informerade även om test-gruvan och digitaliseringens och teknik-utvecklingens effekter på traditionell industri. 

Gruvbesök i Kiruna
Dela gärna inlägget: