Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemskap

Nätverk med industrikommuner

Nätverket har för närvarande 24 medlemmar. Målet är maximalt 25 medlemmar, men antalet kan komma att öka på sikt. Målgruppen sedan nätverkets start 2015 har varit ledande kommunpolitiker såsom kommunstyrelsens ordförande och nämndordförande samt ledande tjänstemän såsom kommundirektör och näringslivschef eller VD i näringslivsbolag/motsvarande.

Ett medlemskap ska formellt beredas i arbetsutskottet och därefter föreläggas medlemsmötet. En årlig medlemsavgift på för närvarande 25 000 kronor ska betalas och det är en förutsättning för medlemskap.

Enligt stadgarna ska endast kommuner erbjudas medlemskap i nätverket. En geografisk spridning på medlemmarna ska eftersträvas. Engagemanget hos medlemmarna och viljan att jobba med industriell förnyelse är viktigt samt betalningsvilja gällande medlemsavgiften. Kommun som tillhör en storstadsregion bör i normalfallet inte erbjudas medlemskap.

Nätverket ska samtidigt ge medlemskommunerna så bra förutsättningar som möjligt och det kan då vara lämpligt med max två större nya medlemskommuner utifrån en geografisk spridning. Medlemskommun ska kunna bjuda in annan kommun i näringslivskluster/organisation/mot-svarande för att i begränsad omfattning kunna delta vid industrikommunernas möten som observatör utan beslutsrätt, men ej som adjungerad medlem.

Industrikommunerna jobbar hela tiden med medlemsfrågan och ett antal intresserade presumtiva medlemskommuner finns.

Sverige

Svenska Industrikommuner är representerade i hela landet

Följ vårt arbete