Site Overlay

Om nätverket

Svenska Industrikommuner

Svenska Industrikommuner är ett nätverk som består av ca 25 kommuner och som arbetar för att visa på sambandet mellan utvecklingen i våra samhällen och betydelsen av framgångsrik industri. Det gör vi genom att tillhandahålla en plattform för kunskapsutveckling och opinionsbildning om hur näringspolitiken bör utvecklas lokalt och centralt, allt för att skapa goda förutsättningar för våra medlemskommuner.

Svenska industrikommuner har en viktig roll att spela för att illustrera denna industriella verklighet som blir alltmer betydelsefull. Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten. Detta görs bland annat med seminarier och föreläsningar under Almedalsveckan. Industrikommunerna kommer långsiktigt att påminna om att Sverige måste stärka sin näringspolitik. Det behövs en helt ny dialog mellan industrin och staten.

Sverige behöver en konkurrenskraftig industri i framtiden!

Svenska industrikommuner

Mediebevakning

Industrikommunerna jobbar fortlöpande med mediebevakning och presshantering samt redaktionellt material. De återkommande medlemsmötena och diskussionen i aktuella frågor som industrikommunerna arbetar med redovisas i pressmeddelanden som publiceras på denna webbplats.

Nätverksträffar & seminarier

  • Våren: Nätverksträff och årsmöte hos en värdkommun.
  • Almedalen: Seminarium om aktuell fråga.
  • Hösten: Nätverksträff hos en värdkommun.

Finspångsmanifestet

Svenska Industrikommuners stadgar

Sverige behöver en konkurrenskraftig industri i framtiden!