Site Overlay

Om nätverket

Svenska Industrikommuner

Nätverket, som startades 2015, arbetar för att lyfta fram de frågor som är viktiga för vår industrins och industrikommuners fortsatta utveckling. Nätverket arbetar med skapa goda förutsättningar för medlemskommunerna där den tillverknings- och råvarubaserade spetsindustrin spelar en viktig roll för välfärden.

Svenska industrikommuner har en viktig roll att spela för att illustrera denna industriella verklighet som blir alltmer betydelsefull. Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten. Detta görs bland annat med seminarier och föreläsningar under Almedalsveckan. Industrikommunerna kommer långsiktigt att påminna om att Sverige måste stärka sin näringspolitik. Det behövs en helt ny dialog mellan industrin och staten.

Sverige behöver en konkurrenskraftig industri i framtiden!

Mediebevakning

Industrikommunerna jobbar fortlöpande med mediebevakning och presshantering samt redaktionellt material. De återkommande medlemsmötena och diskussionen i aktuella frågor som industrikommunerna arbetar med redovisas i pressmeddelanden som publiceras på denna webbplats.

Nätverksträffar & seminarier

  • Våren: Nätverksträff och årsmöte hos en värdkommun.
  • Almedalen: Seminarium om aktuell fråga.
  • Hösten: Nätverksträff hos en värdkommun.

Finspångsmanifestet

Svenska Industrikommuners stadgar

Sverige behöver en konkurrenskraftig industri i framtiden!
EnglishSwedish

Denna sida använder cookies. Genom att klicka på Acceptera så godkänner du våra cookies.