Site Overlay

Vårmöte i Örnsköldsvik 2019

Programmet i Örnsköldsvik innehåller utöver industriministerns punkt även följande programpunkter:

* Småföretagens tillväxtförutsättningar och hinder – Företagarnas VD Günther Mårder

* Så stöttas småföretag – ALMI:s VD Göran Lundwall

* Förutsättningar som behövs för att utvecklas – lokala SME- företag och näringslivschefen i Örnsköldsvik

* Parallella möten:
– KSO- tid. Rollen som KSO är komplex och viktig för tillväxten.
– Kommundirektörstid. Konsten att locka etableringar till kommunen
– Näringslivschefstid. Så förbereder vi oss för omställningar

* Industrikommunernas framtidsinriktning

* Årsmötesförhandlingar.

Industrikommunerna vill hitta former för att vara en aktör i omställningsfrågorna. Det handlar då om hur kommunerna kan få staten och näringsdepartementet att ta tillvara den lokala kompetensen och erfarenheterna i industrikommunerna.

Dela gärna inlägget: