Site Overlay

Karlshamns kommun ny medlem i Svenska industrikommuner

Karlshamns kommun ny medlem i Svenska industrikommuner

Karlshamn är historiskt en industrikommun med t ex gamla Carlshamn Mejeri som idag är globala AAK med ca 350 anställda, Södra Cell i Mörrum som är ett pappersbruk med ca 400 anställda och som idag förutom att göra papper även driver innovation inom textilbranschen samt ABU Garcia som finns i Svängsta. Till detta finns en mängd små och medelstora företag inom industrisektorn och vi befinner oss bara 3 mil från Volvo i Olofström och 6 mil från IKEA i Älmhult.

Några av Karlshamns starka sidor är djuphamn med järnväg och kombiterminal, stor kommunal marktillgång, god elkapacitet och andra delar som motorväg och flyg som skapar närhet till Öresundsregion, Stockholm och Europa. Tilläggas ska även de nya förutsättningar och möjligheter som skapas när stambanan byggs ihop med Blekinge Kustbana via Sydostlänken, vilket kan ge nya investeringar utifrån möjligheter med gods in och ut via Karlshamn.

Karlshamns förutsättningar att växa och bidra är också mycket goda gällande den gröna omställningen, trots ett något utskällt oljekraftverk! Vi ser redan hur efterfrågan ökar i diskussioner inom havsbaserad vindkraft, laddningsinfrastruktur, batterilagring och vätgasproduktion. Det geografiska läget och förutsättningarna ovan skapar möjligheterna!

Den nya visionen som sattes 2019, Karlshamn 50 000, fungerar som vägvisare för beslut i riktningen att växa till 50 000 invånare. En tuff satsning och utmaning och det behövs ju även byggas bostäder där vi idag planerar för ca 3500 nya bostäder de kommande 5-10 åren. Planering pågår för ytterligare verksamhetsmark, där vi förfogar över ett antal hundra hektar varav 60 nya hektar planeras idag.

I anslutning till Netport Science Park i Karlshamn med fokus på områden inom energi, transport och digitala medier, pågår även byggnation av en ny stadsdel Östra Piren med ca 10 000 kvm nya kontor, bio, konsertsal och restaurang. Närheten till akademin för forskning och utbildning är också god, då Blekinge tekniska högskola finns i närheten.

För mer information om Karlshamns kommun, kontakta etableringschef

Mathias Wijk, mathias.wijk@karlshamn.se eller 073-357 60 00.

För mer information om Svenska industrikommuner, kontakta sekretariatsansvarig

Johan Scherlin, johan.scherlin@oxelosund.se 0155-381 04, 070-919 71 35

Foto: Freepik

Dela gärna inlägget: