Sök
Stäng denna sökruta.

Vi är beredda att ta vårt ansvar för att fånga möjligheterna

Vi är beredda att ta vårt ansvar för att fånga möjligheterna

Debattartikel – Vi är beredda att ta vårt ansvar för att fånga möjligheterna

Vi, Svenska Industrikommuner, är beredda att i det bekymmersamma läget för svensk ekonomi göra vad vi kan för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vi driver lokalt den hållbara klimatsmarta och innovativa omställningen i samverkan med industrin. Vi skapar attraktiva platser för boende och mark för företagsexpansion och etablering. Vi utvecklar företagsklimat och företagsservice. Vi skapar förutsättningar för kompetensförsörjning. Vi påverkar relevanta myndigheter.

Läget i den svenska ekonomin är bekymmersamt. Enligt OECD har vi en av de lägsta tillväxtsiffrorna i Europa. Samtidigt finns det många möjligheter. I en värld av ökad säkerhetspolitisk oro omprövar många företag den geografiska placeringen av sin verksamhet. Företagen vill ha bättre kontroll över sina värdekedjor och flyttar sin verksamhet från vissa regioner och expanderar i länder som upplevs som stabila, etiska och liberala. Konkurrensen om att attrahera verksamheter har hårdnat. EU och USA lockar etableringar genom kraftfulla ekonomiska program med subventionering av klimatvänliga investeringar och modernisering av regionernas infrastruktur.

Etablering av nya verksamheter är avgörande för att skapa tillväxt och utveckling i Sverige. Regeringen och dess myndigheter har en viktig roll i detta, men inte ensamma. Det finns mycket svenska kommuner kan göra för att attrahera investerare. Vi i Svenska Industrikommuner vill bidra till att påverka den lokala utvecklingen i positiv riktning.

Vi vill göra det attraktivt för företag att etablera sig i våra kommuner genom att:

  • Säkerställa attraktiv industrimark med tillgång till el. Tilldelningssystemet för el behöver reformeras för att inte hämma investeringar.
  • Effektivisera tillståndsprocesser. Utveckla samarbetet med relevanta myndigheter för att skapa samsyn om de lokala villkoren och behoven för en snabbare tillståndsprocess.
  • Prioritera industriprogrammen på gymnasienivå. Fler industriprofilerade gymnasieskolor behövs med mer lokal förankring och närmare koppling till den lokala arbetsmarknaden.
  • Utveckla kommunernas service till företag. Målet är att skapa ett gott rykte, även internationellt, för en hög serviceanda för alla företag och i etableringsprocesser.
  • Utveckla attraktiva boendemiljöer som attraherar talanger och medföljande.
  • Aktivt utveckla den lokala attraktionskraften.

Det finns ett stort intresse från omvärlden att ta del av arbetet med den gröna omställningen som bedrivs runt om i Sverige. Det planeras många spännande verksamheter relaterade till ny teknik och klimatomställning, inte minst de stora megaprojekten i norra Sverige. Nu finns det ett fönster för att visa vilken attraktion som finns i att förlägga klimatsmarta och innovativa verksamheter till våra industrikommuner.

Svenska Industrikommuner satsar nu genom ett brett utbildningsprogram för att öka kommunernas kunskap om villkoren för etableringar. Målet är att stärka kommunerna och skapa lokal attraktion, så att fler företag kan välja svenska kommuner för sina investeringar.

Svenska industrikommuner, arbetsutskottet, oktober 2023

Anton Sjödell (M), vice kommunstyrelseordförande, Gislaveds kommun
Carina Sammeli (S), kommunstyrelseordförande, Luleå kommun
Peter Kärnström (S), kommunstyrelseordförande, Sandvikens kommun
Lucas Lodge (M), vice kommunstyrelseordförande, Oskarshamns kommun
Leif Pettersson (S), kommunstyrelseordförande, Ludvika kommun

Svenska Industrikommuner är ett nätverk som består av 25 kommuner. Vi arbetar för att visa på sambandet mellan utvecklingen i våra samhällen och betydelsen av framgångsrik industri. Det gör vi genom att tillhandahålla en plattform för kunskapsutveckling och opinionsbildning om hur näringspolitiken bör utvecklas lokalt och centralt, allt för att skapa goda förutsättningar för våra medlemskommuner.

www.svenskaindustrikommuner.se

Dela gärna i dina sociala kanaler