Sök
Stäng denna sökruta.

Nätverksträff med årsmöte 25-26 april

Nätverksträff med årsmöte 25-26 april

Den 25-26 april är det dags för nätverksträff. Luleå kommun är värd för mötet och tema på nätverksträffen handlar om finansieringen och behovet av lokal infrastruktur, talangjakt och utbildning. Dessutom blir det studiebesök på Hybrit-anläggningen* och genomförande av årsmöte.

Tema på nätverksträffen

Infrastruktur

När många orter, främst i norra Sverige, på 70-talet drabbades av näringslivets strukturförändringar spelade staten en aktiv roll i att underlätta för individer att anpassa sig till ett bra liv på andra orter i Sverige. När nu den omvända situationen råder, med stora behov att öka den lokala befolkningen och att utveckla berörda samhällen, finns det inga statliga instrument.

Sverige har i dagsläget, något tillspetsat, inte någon modell för att säkra utvecklingen av de samhällen som nu behöver satsningar på sin infrastruktur. Vi ska belysa hur situationen hos ett par av medlemskommunerna ser ut och hur man skulle kunna utveckla modeller för att klara en finansiering av en nödvändig utbyggnad och modernisering av infrastrukturen.

Talangjakt

Behovet av relevant kompetens är stort i de flesta kommuner. Talangjakt är ett viktigt instrument. Industrikommunerna i omvärlden och i Sverige brottas med hur talangjakten ska effektiviseras. Begreppet talangjakt innefattar alla typer av arbetsuppgifter inom industrin såväl som inom offentlig sektor och forskarsamhället. Konkurrensen är benhård och gränsöverskridande.

Vi ska med konkreta exempel visa på hur man kan bryta ned sökprocesserna till operativa och individuella match­ningsinsatser, som även innefattar den medföljande familjens helhetsbehov. En del platser har lyckats bra med talangjakten. Här har arbetsgivare och platsens företrädare byggt upp en infrastruktur för att systematiskt bearbeta individernas önskemål.

Utbildning

Industrikommunerna är djupt involverade i att stärka det lokala utbildningsväsendet. De lokala nätverken mellan industrin och kommunerna är många. Under tidigare möten har vi lärt oss en del av hur gymnasieskolornas industriprogram kan göras än mer attraktiva.

Industrikommunerna har många gånger också Science Center eller lärcentra och liknande miljöer där ortens företag och kommunen lägger ned mycket ambitioner på att stärka kompetensförsörjning och företagsanda till gagn för platsen. Allt detta illustrerar hur industriell specialisering ställer allt större krav på kompetensförsörjning med tydliga lokala förtecken.

FAKTA / HYBRIT

*HYBRIT – Fossilfritt stål – en gemensam möjlighet! (hybritdevelopment.se)

  • HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall.
  • Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till den kommande demonstrationsanläggningen. Teknikutvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen.
  • Med HYBRIT-initiativet avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.
  • HYBRIT-tekniken innebär att järnmalmspellets reduceras till järnsvamp med vätgas istället för med kol och koks, vilket leder till att man i princip tar bort alla CO2-utsläpp från järn- och stålproduktionen.
  • Pilotanläggningen för testproduktion av järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020.

Dela gärna i dina sociala kanaler