Sök
Stäng denna sökruta.

Nätverksträff med årsmöte i Oxelösund

Nätverksträff med årsmöte i Oxelösund

Nätverket Svenska industrikommuner har haft årsmöte i Oxelösund

Drygt 50 representanter från cirka 20 kommuner genomförde 27-28 april årsmöte och vårmöte i nätverket Svenska industrikommuner. Nätverket träffas regelbundet för att byta erfarenheter och diskutera påverkansfrågor i syfte att utveckla förutsättningarna för att vara just en industrikommun. De deltagande kommunerna representeras av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och näringslivschef.

Mötets fokus låg i år på industriell förnyelse och industrietableringar kopplat till den återindustrialisering av Sverige som spås i skenet av en orolig och osäker omvärld, behovet av tryggare värdekedjor och ökad nationell/lokal självförsörjning. Medverkade i programmet gjorde Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner, Sjöfartsverket men också före detta finansministern Allan Larsson. Oxelösunds hamn och Mälarhamnar medverkade i ett samtal om klimatsmart sjöfartslogistik.

Nätverket på besök på SSAB
Nätverket på besök på SSAB
Besök i Oxelösund
Svenska Industrikommuner på SSAB
Besök i Oxelösund
Nätverket på besök på SSAB

Dag 2 var det fokus på SSABs stora klimatomställning till produktion av fossilfritt stål med deltagare från SSABs koncern- och lokala ledning. Dagen inleddes med en busstur genom ett vårvackert Oxelösund och fortsatte med en guidad tur inne på SSABs område och övergick sedan till ett samtal med SSABs ledning på tema omställning och den viktiga samverkansfrågan mellan industri och industrikommun. Vad kan kommunen göra mer för industrin? Vad kan industrin göra mer för kommunen? Hur utvecklar man lokalsamhället tillsammans?

– Fantastiskt kul och bra att vi industrikommuner med många gemensamma intressen kan träffas på detta sätt för att nätverka och finna lösningar. Företrädare för kommuner, näringslivet och myndigheter, det är tillsammans som vi är starka. Hjärtligt välkomna åter till industri- och skärgårdsstaden Oxelösund, säger Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

Middag med nätverket
Middag med nätverket
Nätverksträff i Oxelösund
Nätverksträff i Oxelösund 2023

Fakta / Svenska industrikommuner

Svenska Industrikommuner är ett nätverk som består av cirka 25 kommuner och som arbetar för att visa på sambandet mellan utvecklingen i samhället och betydelsen av framgångsrik industri. Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten.

Dela gärna i dina sociala kanaler