Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinbjudan till höstmöte i Sandviken

Medlemsinbjudan till höstmöte i Sandviken

Samtliga medlemmar i Svenska industrikommuner inbjudes till Höstmöte i Sandviken 2-3 november 2023

Fokus på industriell förnyelse och ”träningsläger” i ämnet industrietableringar

Alla svenska industrikommuner står inför stora nationella och internationella utmaningar till följd av återindustrialiseringsmöjligheterna och de nya värdekedjorna. Nu handlar det om att proaktivt ta för sig i arbetet med att göra den egna kommunen attraktiv för investeringar. Ett mödosamt arbete med att bygga lokal attraktivitet ligger framför oss. Det går att stärka det lokala företagsklimatet med innovativa metoder.

Återindustrialiseringen av Sverige

Temat för höstkonferensen kommer att utgå från ”Återindustrialiseringen av Sverige” med ”Fokus på industriell förnyelse och konsten att etablera industrier”. Ett ”träningsläger” i etablering med Peter Nygårds och Christer Asplund som coacher. Träningen bygger på den träningsguide som växt fram i Svenska Industrikommuners nya bok: ”Etableringsledarskap”. Varje deltagare får en egen bok.

Målgruppen är KSO/politisk representant, kommunchef och näringslivschef som vanligt men också och andra tjänstepersoner med uppgifter inom etableringsområdet, t ex förvaltningschefer inom samhällsbyggnad, etableringschefer, tillväxtchefer eller tjänstepersoner inom fastighetskontor, exploateringsenhet, utbildningsenhet. Ofta berörs också det lokala energibolaget.

Det finns ett stort mervärde i att alla kategorier deltar, etableringar handlar alltid om ett lokalt samarbete. Värd för mötet är Sandvikens kommun och vi kommer att hålla till på Högbo Brukshotell för boende och konferens. På tema etablering inleder vi med besök och information kring arbetet med Microsofts etablering på torsdagen. Fredagen inleder vi med ett besök på Alleima, ett måste när vi är i Sandviken.

Program & information om anmälan:

Dela gärna i dina sociala kanaler