Sök
Stäng denna sökruta.

Inbjudan till vårmöte 27-28 april

Inbjudan till vårmöte 27-28 april

Samtliga medlemmar i Svenska industrikommuner inbjudes till Vårmöte med Årsmöte i Oxelösund 27-28 april

Fokus på industriell förnyelse och industrietableringar

Alla svenska industrikommuner står inför stora nationella och internationella utmaningar till följd av återindustrialiseringsmöjligheterna och de nya värdekedjorna. Nu handlar det om att proaktivt ta för sig i arbetet med att göra den egna kommunen attraktiv för investeringar. Ett mödosamt arbete med att bygga lokal attraktivitet ligger framför oss. Det går att stärka det lokala företagsklimatet med innovativa metoder. Oxelösundsmötet inleds med ett samtal om hur detta kan gå till i praktiken.

Många näringar är idag utsatta för stora förändringar. Den tunga industrin är en av dem där ny och hållbarare teknik håller på att förändra verksamheten i grunden. På Oxelösundskonferensen kommer SSAB:s ledning att beskriva vad denna förändring innebär och vad som krävs av företaget, men också av de kommuner där man är verksam. En annan näring, som Industrikommunerna inte har belyst tidigare, är sjöfarten där nya mer miljövänliga logistiklösningar i bl a hamnarna håller på att utvecklas. Utmaningarna är dramatiska.

Båda näringarna representerar nya investeringsmönster. Vårmötet med Svenska Industrikommuner fokuserar på dessa två näringar och vad man kan göra lokalt.

Ladda ner hela programmet nedan:

Foto: Freepik

Dela gärna i dina sociala kanaler