Site Overlay

Seminarium i Almedalen 2022 den 5 juli

Slutet för globaliseringen? Ökad lokal produktion och fler lokala investeringar i Sverige

Svenska industrikommuner inbjuder till seminarium på Almedalen den 5 juli

Idag står svensk industri inför långsiktiga konsekvenser av Ukraina-kriget, stoppet i Suezkanalen, Brexit, finanskris, skenande transportkostnader och klimatutmaningar. 

Många i det nordiska näringslivet ser att det finns ett stort behov av att skapa mer av lokala och regionala leveranskedjor. Marcus Wallenberg har varit tydlig om att de ”nuvarande leveranskedjorna har fått sig stopp och törnar”.

Det nya industriella landskapet ställer nu krav på lokalt och regionalt samarbete där de stora avstånden till otrygga och politiskt instabila leveranskedjor väljs bort. Kulturkrockar, icke-rationella besluts­processer och korruption kan bli dyrbara erfarenheter.

Via stärkandet av lokala värdekedjor underlättas byggandet av ett mer robust och säkert leveranssystem. Den viktiga tilliten finns där också.

För varje näringslivschef i de 290 svenska kommunerna borde skiftet mot mer av lokal produktion vara en välkommen utmaning. Nu finns möjligheten att attrahera investeringar och etableringar till den egna kommunen.

Svenska Industrikommuner

Svenska industrikommuner i Almedalen

Välkommen till ett konkret och sysselsättningsskapande samtal om hur kommunerna kan utnyttja den nya situationen för att skapa lokala förutsättningar för investeringar och etableringar.

Program den 5 juli

Hamnplan 5, tisdag den 5 juli kl 13.00 -15.00

13.00 Välkommen till Svenska Industrikommunernas seminarium,

Carina Sammeli, KSO, Luleå Kommun.

13.15 – 13.30 Sverige – en vinnare efter globaliseringen. Nu förnyas etableringsarbetet.

 Jan Larsson, VD, Business Sweden.

13.30 – 13.50 Utländska investeringar till en liten kommun i Sverige.

Tobias Åsell, kommundirektör, Avesta kommun 

13.50 – 14.10 Så lyckas vi med att greppa den nya trenden mot hållbarare värdekedjor. Östersund har varit föremål för flera etableringar.

Magnus Lindgren, etableringsansvarig, Östersunds kommun.  

14.10 – 14.30 Så vann vi Northvolt och skapade över 4 000 jobb till Skellefteå.

 Bengt Ivansson, f d Näringslivschef, Skellefteå.

14.30 – 14.45 Regioners och kommuners samarbete för att attrahera etableringar.

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

14.45 – 15.00 Så kan kommunerna bearbeta den nya omvärldskartan.

Paneldebatt mellan deltagarna. Moderatorer: Christer Asplund och Peter Nygårds

Dela gärna inlägget: