Site Overlay

Svenska industrikommuners digitala möte från Skellefteå 28 oktober 2020

”Vi hade inte ens bjudits in!”

Se filmen från erfarenhetsmötet med Skellefteå kommun kring etableringen av Northvolt

Nedan följer en sammanfattning i 30 punkter i form av generaliserbara lärdomar från vår Skellefteåkonferens. Punkterna är lätt redigerade utifrån den diskussion som vi förde med Skellefteå kommun om Northvolts etablering i Skellefteå. Sammanställningen kan ses som en introduktion till en planerad handbok för hur arbetet med att attrahera etableringar kan göras framgångsrikt.

30 lärdomar

 1. Företagets utmaningar är lika mycket våra (kommunens). Vi sitter i samma båt.
 2. Det är insidan som räknas. Det handlar mycket hur vi organiserar arbetet internt, på vår egen insida.
 3. Platsvarumärket måste vårdas i termer av en stolthet som kommuniceras.
 4. Vi har tränat i förväg. Det handlar bl a om att vi tänker på vår egen attityd och hur vi kommunicerar. Kommunens anställda har gått kursen ”Företagsamma Skellefteå”.
 5. Man måste utgå ifrån och vårda sina nischer eller starka sidor. I vårt fall är fokus på fyra nischer:
  1. Energi/el, skog/trä, metallindustri och IKT.
 6. Inom dessa kunskapsnischer måste vi själva läsa på för att kunna förstå kunden och plocka ihop erbjudanden på ett relevant sätt.
 7. Platsen måste sätta upp ett mätbart mål: I vårt fall att vi ska bli 80 000 invånare och att vi ska bygga 5 000 lägenheter till 2025. Kräver mod av politiken.
 8. Viktigt att lära oss samverka mellan politiken och tjänstemännen. Och att utse team som kan fatta beslut.
 9. Dessutom är det värdefullt att det inte uppstår politiskt käbbel om etableringen.
 10. En vinnare måste förbereda sig i tid. I vårt fall i 10 år.
 11. Vi måste också vara beredda på att själva investera i etableringen. (25 miljarder SEK).
 12. Det lokala energibolagets roll är viktig.
 13. Vi lyckades ”kris-mobilisera”. Alla ställde upp.
 14. Förbered ett betydande lager av byggbara tomter.
 15. Spetsa gärna med oväntade extra värden. Ligg gärna på med dessa och ta reda på om det finns ytterligare värden att erbjuda.
 16. Engelska skolan är ett exempel på värdeerbjudande. Ett bra restaurangutbud ett annat,
 17. Hjälp varandra att vara modiga.
 18. Riskminimera för prospektet/kunden och tala internt om hur man kan riskminimera ytterligare.
 19. Se till att det finns en personligt hållen mottagningskapacitet.
 20. Arbeta i nätverk som sträcker sig till andra delar av regionen (grannkommuner) och universitet.
 21. När någon tar upp sjukvårdsfrågor som t ex hur det ser ut med förmågan att operera en höftled, tveka inte att hantera. Vi lät en läkare svara.
 22. Kompetensförsörjningen måste fokusera på relevanta ämnen som kunden känner att man behöver. (Distansutbildning kan också behövas).
 23. Tänk på att öppna upp platsens nätverk av underleverantörer.
 24. Starta ett ambitiöst Relocate-program. Goda erfarenheter av kompetensinflyttning (t ex lärare som vi letat upp på ett proaktivt sätt på plats i London).
 25. Bygg attraktiva bostäder/bostadsområden.
 26. Visa generöst på stoltheten, involvera många, tänk kärlek till kommunen!
 27. Sätt taxichaufförerna på skolbänken för att gå igenom vad vi står för.
 28. Peka på att det i kulturen finns en värdefull tillitsfaktor. Tillit är avgörande.
 29. Våga prova. Våga göra fel. Arbeta långsiktigt.
 30. Ensam är inte stark!
Dela gärna inlägget: