Site Overlay

Pressmeddelande: Nätverksträff i Trollhättan

Höstmötet 2018 genomfördes i Trollhättan den 6-7 december.

På agendan stod framför allt frågor om kompetensförsörjning, rekrytering och talangjakt/attraktionsfrågor som är den viktigaste utmaningen för både industrin och kommunerna på kort och lång sikt. Frågan om omställning vid stora industrinedläggningar och upphandlingsfrågor fanns också på agendan. Mötet hölls vid Science Park/Innovatum på det gamla Saab-området där man arbetar för att stärka det befintliga näringslivet. Samtidigt arbetar Innovatum med att stimulera och väcka nyfikenheten för industrijobb speciellt hos ungdomar på gymnasiet. Det visar sig nämligen att ungdomar vet väldigt lite om det lokala näringslivet.

Vid mötet framkom vikten av att kommunerna arbetar tillsammans med lokala företag som har resurser och uthållighet att få med sig andra företag i det gemensamma arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. För skolans del är den lokala politiken viktig och att det finns en politiskt stabilitet över åren som ger en långsiktighet och stabilitet för utbildningsverksamheten. I detta sammanhang främst avseende de industritekniska -och industriprogrammen.

Dela gärna inlägget: